Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános,
Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet
A tanévkezdésig hátra van még: 9 nap
Adó1%
Idén is várjuk felajánlásaikat!

Tisztelt Szülők!

 

Sok kicsi sokra megy!

Kérjük támogassák személyi jövedelemadójuk 1%-val iskolánk alapítványait.
Az így befolyt összeget ebben az évben is intézményi fejlesztésekre, a gyermekek tehetséggondozására, versenyeken való részvételük támogatására, művészeti és sportprogramok szervezésére kívánjuk fordítani!

 

 

 

 

A MŰVELT IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18573185-1-10
A SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18571248-1-10
A MŰVÉSZETI NEVELÉSÉRT ÉS TEVÉKENYSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 19134109-1-10

 

 

Kérjük, hogy akiknek lehetősége van rá, ilyen módon is támogassa iskolánkat.

 

 

 

Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról? 

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb május 22-ig az szja-bevallási formától függetlenül is megteheti.
Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező egyháznak, vagy a kiemelt előirányzatnak (2017-ben a Nemzeti Tehetség Programnak).
A rendelkezés benyújtására 2017. május 22-ig van lehetőség, ez a határidő jogvesztő, elmulasztása igazolási kérelemmel sem menthető ki.
A rendelkező nyilatkozat benyújtható:
• a személyi jövedelemadó-bevallással együtt (ügyfélkapun keresztül elektronikusan, postai úton, vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen),
• az új online felületen 2017. március 15-e után a WebNYK program segítségével,
• munkáltatói adómegállapítás esetén 2017. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak, (Fontos, hogy a lezárt borítékon rajta legyen az adóazonosító jele, a leragasztás helyén pedig az aláírása!)
o a 16EGYSZA jelű nyomtatványon (ügyfélkapun keresztül elektronikusan, vagy postai úton, vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, ez esetben lezárt, adóazonosító jellel ellátott borítékban).
o a 16EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapként, önállóan lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban (postán vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen).
• a bevallástól elkülönülten, közvetlenül a NAV-hoz
Azt, hogy az Ön által idén megjelölt kedvezményezett(ek) részesült(ek)-e a felajánlott 1(+1)%-os összeg(ek)ből, jövő év januártól a NAV honlapján megtekintheti.
Amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik, elektronikus úton tájékoztatjuk a felajánlott összeg kiutalásáról.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rendelkező nyilatkozaton jelezheti hozzájárulását ahhoz, hogy nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

Segítségüket köszönjük!