Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános,
Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet
A tanévkezdésig hátra van még: 9 nap
Tájékoztató hit-és erkölcstanórákról
2017-2018-as tanév

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 35§ (1) és a 97§ (7) alapján a 2017/2018-as tanévben az 1.; 2.; 3.; 4. és 5.; 6.; 7.; 8. évfolyamokon tantárgy az erkölcstan/hit- és erkölcstan. Az erkölcstanórákat az iskola pedagógusai a keret-tantervben meghatározott tartalommal tartják, illetve az iskola Pedagógiai Programjában meghatározottak szerint értékelik.
Az erkölcstan helyett Önöknek lehetőségük van a katolikus, református és a hit gyüleke-zete hittanárai által tartott hit- és erkölcstanórát választani. A hit- és erkölcstan tananyagát a különböző felekezetek állítják össze, és a tantárgyi érdemjegyeket, osztályzatokat is ők adják az iskola Pedagógiai Programjában meghatározottak szerint.
Az Önök részletesebb informálása érdekében 2017. március 09-én 17:00 órakor az egy-házak képviselői tájékoztatót tartanak.
Helye: Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet, Bartók tér 4.

 

E g e r, 2017. február 27.

 

Tisztelettel

Sándor József
mb. igazgató