Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum
Művelt Ifjúságért Alapítvány
A MŰVELT IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18573185-1-10

A Művelt Ifjúságért Alapítványt több mint két évtizeddel ezelőtt hat magánszemély hozta létre. Az Alapítvány mindig kiemelt figyelmet fordít a céljaihoz igazodó gyakorlóiskolai programok támogatására.


Az Alapítvány támogatásával számtalan lehetőséget biztosít az iskolán belüli feltételek javítására és az iskolán kívüli programok kiszélesítésére. Önöknek köszönhetjük, hogy művészeti, kulturális és sportversenyeken eredményesen szerepelhetnek tanulóink. A támogatásaink teszik lehetővé az utazásokat, a nevezési díjak befizetését és a kiemelkedő teljesítmények jutalmazását. Kérjük céljaink megvalósítása érdekében, támogassák Alapítványunkat!

 

a Művelt Ifjúságért Alapítványt az céljai:

• az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése
• nyelvtanulás ösztönzése és az informatika népszerűsítése, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás)
• tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása
• iskolai és más kulturális programok támogatása (osztálykirándulások, tanulmányi kirándulások, sportversenyek) - kiemelkedő nevelői eredmények anyagi elismerése
• ösztönzi a tehetségfejlesztésben kiemelkedő munkát végző pedagógusokat.


Az 1996. évi CXXVI. törvény lehetőséget biztosít arra, hogy minden magyar állampolgár adója egy százalékát közcélra felajánlhatja. Kérjük Önöket, hogy alapítványunk számára ajánlják azt fel.

Ha segíteni szeretne, akkor a következőket kell tennie:

A felajánlásról az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által meghatározott módon rendelkező nyilatkozatot kell kiállítani. Ha a MŰVELT IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNYT kívánja támogatni, és önadózó, akkor a személyi jövedelemadó bevallási egységcsomagban található rendelkező nyilatkozatot kell kitölteni. A nyilatkozatot tartalmazó lezárt borítékot személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban kell megküldeni az adóhivatalnak.
Amennyiben az Ön személyi jövedelemadóját munkáltatója számolja el, akkor a nyilatkozatot tartalmazó lezárt borítékot munkáltatójának adja át, aki az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja azt az adóhivatalnak. Fontos: A lezárt borítékon fel kell tüntetni az Ön nevét, lakcímét és adóazonosító jelét!

 

A MŰVELT IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18573185-1-10

 

Tisztelt Szülők! Kevesen tudják, hogy van több lehetőség is arra, hogy Alapítványunkat támogassák. Azok a szülők tehetik azt meg, akik Egerben dolgoznak, és iparűzési adót" fizetnek. Kérjük, hogy az iparűzési adójuk" befizetése alkalmával konkrétan jelöljék meg alapítványunkat. Ebben az esetben az adót, vagy annak a város által egy meghatározott részét alapítványunk kaphatja meg.
Kérjük azokat, akiknek lehetőségük van rá, támogassák Alapítványunkat! Minden egyéb felajánlást is örömmel fogadunk!
Bízunk további együttműködő támogatásukban!

 

Fejlesztési projektek