Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános,
Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet
Általános iskolai képzésünkről
Az általános iskolában dolgozók nevében köszöntünk minden érdeklődőt iskolánk megújult honlapján.

Kedves Gyerekek, Szülők, Kollégák! Tisztelt Érdeklődő Vendégek!

 

Az általános iskolai oktatás intézményünk mindkét épületében megtalálható.


Képzési kínálatunk


A Bartók Béla téri épületben évfolyamonként három párhuzamos osztályban tanulnak a tanulók nagyfelmenő rendszerben (1-4. osztály egy tanító). A felső tagozaton, 5-8. évfolyamig tartó képzésben évfolyamonként szintén három-három osztállyal dogozunk.

 

Korai nyelvoktatás keretében angol és német nyelv közül lehet választani (megfelelő létszám esetén: minimum 15 fő). Mind a három osztályban a nyelvi képzés kiscsoportos formában történik. A gyermekek nyelvi tanulmányaikat a későbbiekben emelt szinten folytatják, 5. osztálytól heti öt órában tanulják a korábban választott idegen nyelvet. Ez a képzési forma és a külföldi nyelvi táborok biztos alapot teremtenek a későbbi sikeres nyelvvizsgákhoz.
A Barkóczy utcai épület általános iskolai osztályaiban angol nyelvből korai nyelvoktatást biztosítunk a tanulók számára. A nyelvi képzés kiscsoportos formában történik. Az általános iskolába jelentkezők angol tagozatos, ének–zene tagozatos, illetve természettudományos orientáltságú képzés között választhatnak.

 

Az angol tagozaton tanuló gyerekek korai nyelvoktatás keretében sajátítják el az angol nyelv alapjait, majd felső tagozatos korukban heti 5 órában folytatják az angol nyelv tanulását. Ez a képzési forma lehetőséget ad arra, hogy később sikeres nyelvvizsgát tegyenek diákjaink.
Az ének – zene tagozatra beiratkozó diákok magas szintű ének-zenei képzésben részesülnek, olyan alapokat szereznek, amely segítheti későbbi zenei pályafutásukat. A tanórák mellett kórusfoglalkozáson is részt vesznek, így számos fellépés vár rájuk az általános iskolás évek alatt.
A természettudományos orientáltságú képzés laborban végzett egyszerű tanulói kísérletek elvégzését, sakk- és informatikaoktatást is biztosít. Ezen a tagozaton azok a gyerekek tanulnak, akik érdeklődnek a logika, a világban történő természettudományos történések iránt, szívesen kísérleteznek.


Nevelő-oktató munkánkról


Az alsó tagozaton a játékosság, a fokozatosság elve alapján szervezzük az óvoda és iskola közötti átmenet időszakát, sikerélményhez juttatva kis tanítványainkat. A tanítás-tanulás folyamatában hatékony tanulásszervezési módokat alkalmazunk, melynek eredményeként diákjaink képessé válnak az eredményes, önálló ismeretszerzésre.
Minden tanulót a képességei szerinti fejlesztésben részesítünk. Kiváló, innovatív pedagógusközösség végzi a tehetséggondozást, melynek eredményeként sok szép városi, megyei, országos versenyeredménynek, elismerésnek örülhetünk. A felzárkóztató tevékenységet fejlesztőpedagógus, logopédus, pedagógiai asszisztens segíti eredményesen.
Környezettudatosan gondolkodunk és cselekszünk. Nevelő-oktató munkánkra jellemző a pozitív beállítódás, a motiváció és értékelés, melynek köszönhetően derűs, harmonikus légkörben töltjük el napjainkat szeretett iskolánkban.
Az általános iskolában az úszásoktatás, a hit- és erkölcstanoktatás, valamint a mindennapos testnevelés a törvényben előírtak szerint folyik. A kötelező órák után sokféle szabadidős tevékenységet, és délután az alsó tagozaton tanulási foglalkozást (napközi), a felső tagozaton tanulószobás ellátást biztosítunk tanulóink számára.
Pedagógiai hitvallásunkat Szent-Györgyi Albert gondolata fejezi ki leginkább:


„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog."

 

Kollégáinkkal azon dolgozunk, hogy diákjaink szeressenek iskolába járni, és a mi iskolánk tanulóit mindig a legjobbak és a legsikeresebbek között emlegessék.