Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum
Tájékoztatás a továbbtanulásról a 7. osztályos gyermekek szülei részére
-

Tisztelt 7. évfolyamos Szülők!

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt az Országgyűlés 2011. december 19-ei ülésnapján fogadta el. A törvény 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba.
Ebben a jogszabályban a 7. évfolyamos szülőkre vonatkozóan a következőket olvashatják a továbbtanulással kapcsolatban.

 

„Az általános iskola október 31-éig tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők között vita van, annak eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a bírósági döntés szerint kell továbbítania."

„A kiskorú felvételi lapjait mind a két szülő, ha a kiskorú gyámság alatt áll, a gyám (a továbbiakban együtt: szülő), továbbá – ha a jelentkező a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen – a jelentkező írja alá. A felvételi lapokat... az általános iskolának akkor is továbbítania kell, ha azt a jelentkező nem írja alá. Nem kell a szülő aláírása, ha a szülői felügyeletet a bíróság megszüntette, korlátozta, szüneteltette, vagy ha a szülői felügyelet azért szünetel, mert a szülő cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, illetve ismeretlen helyen tartózkodik, vagy jogai gyakorlásában ténylegesen akadályozott. Azt, hogy a másik szülő aláírására nincs szükség, a szülői felügyeletet gyakorló szülőnek kell igazolnia. A nagykorú, cselekvőképes személy felvételi lapjait a jelentkező írja alá."
„ Az általános iskola a tanuló felvételi lapjait akkor is továbbítja, ha azt a külön élő szülő nem írta alá, abban az esetben, ha a gyermek továbbtanulásra való jelentkezéséről a bíróság döntött, vagy a szülők a bírósági eljárást nem indították meg. Ez utóbbi esetben az iskola értesíti mind a két szülőt, hogy a köztük lévő vita eldöntése a gyámhatóság, illetve a bíróság hatáskörébe tartozik."

 

Teljes tájékoztatást a felvételi lapok aláírásáról az Oktatási Hivatal honlapján olvashatnak:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_felveteli_lapok_alairasa

 

Kérjük Önöket, hogy már ebben a tanévben gondolják át gyermekük továbbtanulásával kapcsolatos elképzeléseiket, segítve ezzel a pályaválasztást.

 

Szűcsné Hütter Eszter                                              Lénártné Földes Katalin
Bartók téri épületvezető-igazgatóhelyettes               Barkóczy utcai általános iskolai
                                                                                  igazgatóhelyettes

Fejlesztési projektek