Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános,
Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet
Az őszi szünetig hátra van még :-): 33 nap
SPE FUTURI- A JÖVŐ ÍGÉRTE

A kitüntetésről:

 

A kitüntetést magánszemélyként Sándor József alapította.

Az elismerést évente egy alkalommal, az a végzős gimnáziumi tanuló kaphatja meg, aki tanulmányait kitűnő eredménnyel végezte, továbbá közösségi, művészeti tevékenysége is példaként szolgál a tanulóifjúság számára.
Az elismerés egy, a Dr. Mátyás Ferencné Hrk Mária művésztanár által tervezett, díszoklevél, valamint egy arany vagy ezüst pecsétgyűrű, melyen az iskola logója látható.
A JÖVŐ ÍGÉRETE díj arany fokozatát azon végzős tanulónk veheti át, aki általános és középiskolai tanulmánya során végig kitűnő tanulmányi eredményt ért el, továbbá művészeti, közösségi munkája is kiemelkedő, példaértékű.
A díjazott személy fényképét, nevének, a díjazás dátumának, valamint rövid laudációjával az iskola „Spe Futuri" emlékfalán, valamint az iskola honlapján kell elhelyezni.

 

A 2019-es díjazott:

Maruzs Nikloett a 12.C osztályból.

 

Nikolett több mint tíz éve táncol az AMI keretein belül. Nemcsak csoportos koreográfiákban, hanem duettekben és szólókban is dobogós eredményeket ért el országos és nemzetközi versenyeken, ezzel öregbítve iskolánk hírnevét.

 

A 2018-as díjazott:

Magyar Elemér 12. C osztályos tanuló, aki a SPE FUTURI díj ARANY fokozatát érdemelte ki.

Elemér gyakorlóiskolai tanulmányai 13 éve alatt végig kitűnő tanuló volt, mindenkori osztályának aktív, szervező tagja. Művészeti tevékenysége leginkább az általa alkotott filmekben teljesedett ki. Kisfilmjei több pályázaton is szerepeltek.
Pro Vértes Közalapítvány "Összefogással a természet értékeinek megőrzéséért" pályázat (kisfilm) - országos 1. helyezést,
DUE Országos Sajtófesztivál - Az Év Online Médiuma – országos 3. helyezést ért el.

 

A 2017-es díjazott:

Rácz Dorottya 12.E osztályos tanuló, aki a SPE FUTURI díj ARANY fokozatát érdemelte ki.Rácz Dorottya 13 évet töltött el intézményünkben tanulójaként az EKE gyakorlóiskolájában. Általános iskolás tanulmányait a Bartók téri épületben kezdte, majd 2010-ben nyert felvételt a 6 évfolyamos nyelvi előkészítős gimnáziumi osztályunkba. Tanulmányait mind a 13 évfolyamon kitűnő minősítéssel fejezte be, tantárgyi dicséretei miatt nevelőtestületi dicséretekben is részesült.
Két előrehozott középszintű érettségivel rendelkezik: informatikából 2013-ban, angol nyelvből pedig 2015-ben tett vizsgát, melyeknek jó eredményei hozzásegíthetik továbbtanulási céljai eléréséhez.
Angol nyelvből 2014-ben megszerezte a C típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítványát is.
Dóri kedves, mosolygós, személyiségével az osztályközösség meghatározó tagja. A pozitív emberi értékek mellett rendszeresen kiáll, osztálytársai számára is példaértékű céltudatossága, kötelességtudata, figyelmessége, másokkal szembeni tiszteletadása. Az osztály közösséggé kovácsolásában is jelentős szerepe van. Rendezvényeink fő szervezője, műsorok, ünnepségek szereplője.
Bekapcsolódott az alapfokú művészeti oktatásunkba is, itt a kortárstánc-képzésben nyújtott teljesítményét mutatja, hogy formációban több társával együtt országos és Európa-bajnoki címet szerzett.