Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános,
Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet
A nyári szünetig hátra van még :-): 11 nap
Iskolánk küldetésnyilatkozata
-

" Mintaiskola legyen kettős értelemben: egyrészt, mint állami intézmény a közoktatási teljesítményében legyen minőségi, és kezdeményező a változásokban, másrészt a pedagógusképzésnek legyen gyakorlati műhelye!"


Trefort Ágoston

Iskolánk, az Eszterházy Károly Gyakorlóiskola a város és a régió közoktatási palettájának meghatározó szellemi műhelye. Gyorsan és rugalmasan igyekszik kielégíteni a korszerű nevelésre és oktatásra vonatkozó igényeket.
Intézményünk vezetősége elkötelezett a minőségi oktatás, fejlesztés és irányítás iránt. Ösztönzi a kreativitást, az újszerű problémalátást és megoldást, az új gondolatokra való nyitottság képességének kialakítását.

Intézményünk hatékonyságának elemei


• Az egységes nevelési és oktatási tevékenységünk
• Az intézményegységenként differenciált pedagógiai munka és az értékelés
• A pedagógiai folyamatok szabályozottsága
• Magas színvonalú mérési – értékelési rendszerünk
• A tanulók, pedagógusok, szülők, a fenntartó és a társadalom között meglévő folyamatos az információáramlás

Pedagógiai céljaink
• tanítványainkat egészséges lelkületű, kellő önbizalommal rendelkező fiatalokká neveljük úgy, hogy egyéni életükben boldog, sikeres emberek legyenek
• kialakítsuk az önálló ismeretszerzés képességét
• olyan egyéni tanulási módszereket alakítunk ki, amellyel megalapozzuk az élethosszig tartó tanulást
• értelmileg fejlett és érzelmeiben gazdag ifjúságot neveljünk
• érvényesüljön az iskolai közösségekben az önkormányzatiság, a demokratizmus és az egymás iránti szociális érzékenység

 

Az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóiskolája úgy nyit kaput a jövőbeni újító kezdeményezéseknek, hogy egyúttal ragaszkodik értékes hagyományaihoz.