*public.site.jump_to_content*

Job shadowing a Gyakorlóban

 

 

 

 

2022 februárjában fogadtuk egyhetes szakmai látogatásra a szlovákiai Marika Gyurgyikovát.
A kolléganő matematika-, fizika- és biológiaórákat látogatott, valamint megnézte azoknak az
osztályoknak és csoportoknak néhány angolóráját is, amelyeket a természettudományos tanórákon
már megismert. Nagy érdeklődéssel fordult mind a diákok, mind a kollégák felé, akik szeretettel és
nyitottan, kíváncsian fogadták őt.

 

Az iskola Erasmus+ pályázatokban részt vett tanárai nagyon hasznos beszélgetést folytattak a kolléganővel,
aki megismertette velünk a losonci iskola működését, pályázataik tapasztalatait, valamint értékes információkkal
gazdagodott a mi pályázati beszámolóinkat hallgatva.

 

A továbbiakban szeretnénk a két iskola közti együttműködést szorosabbra fűzni.