*public.site.jump_to_content*

Erasmus+ Pályázati útmutató

Frissítve: 2022

 

Az Erasmus+ programban 2021. május 18-i határidőre benyújtott, akkreditált intézmények költségvetés igénylő pályázata (KA121) pályázattípus értékelése lezárult.


A Tempus Közalapítvány kuratóriuma intézményünk 2021-1-HU01-KA121-SCH-000005542 számú pályázatát támogatásra elfogadta.

Megítélt támogatás összege: 58163 euró
Összes megítélt résztvevő kísérő személyek nélkül: 36 fő

 

Az Erasmus+ Pályázati útmutatóban meghatározottak szerint a projektidőszak 15 hónap, a projekt kezdete 2021. szeptember 1.
A pályázattal 15 fő kolléga utazik. 14-en 1-2 hetes módszertani kurzuson, illetve nyelvtanfolyamon vesznek részt a nyári szünetben, egy kolléga job shadowing látogatás keretében a következő tanév elején látogat meg egy partnerintézményt, ahol a nyelvoktatás helyi metodikáját tanulmányozza, egy hétre beépülve az ottani iskola életébe.
A kollégákon kívül 22 diákok is utazik idén tavasszal: 2 csoportot visz 2-2 kísérőtanár, zömmel a kisgimnazista 7. és 8. osztályokból. Az egyik csoport Írországba készül 8 napra, a másik Máltára.

Február 7-11 között fogadtunk egy szlovák kolléganőt, Maria Gyurgyikovát, aki job shadowing látogatás keretében általános és középiskolai iskolai kémia-, biológia- és matematikaórákat látogatott. Nagy nyitottsággal és érdeklődéssel vett részt az intézmény életében, a lyukasóráit arra használva, hogy a fent említett tanórákon megismert diákokat angolórákra is elkísérje.
Február 8-án részt vett egy Erasmus+ tájékoztatónkon, ahol kötetlen beszélgetés formájában cseréltünk tapasztalatokat a szlovák és a magyar oktatás kérdéseiről, a mobilitások tapasztalatairól és bemutatta az iskolájukat is. Reméljük, lesz folytatása a közös munkának.