Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános,
Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet
RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS 2021
2021

Rendkívüli felvételi eljárás lefolytatása


A (20/2012. EMMI rendelet 43.§ 2. bekezdése és a 12/2016. EMMI rendelet 2. számú melléklete szerint) 4 évfolyamos emelt szintű ének-zene képzésre


Az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet rendkívüli felvételi eljárás keretében felvételit tart a következő 4 évfolyamos képzésünkre:


0002 kódszámú 4 évfolyamos a kerettantervre épülő helyi tanterv; gimnáziumi képzés emelt szintű oktatás ének-zene tantárgyból

 

Első idegen nyelv az angol,
Választható második idegen nyelvek: német és francia
A választható idegen nyelvek esetében az iskola határozza meg a második idegen nyelvet, amely nem minden esetben eshet egybe a tanuló döntésével.

 

Az ének-zene iránt elkötelezett tanulók emelt szintű képzést választhatnak, ahová a bekerülésnek nem feltétele a zeneiskolai vagy egyéb zenei előtanulmány vagy képzettség. Itt is, mint ahogy minden tagozatos képzésünkön, a tanulók a gimnáziumi program szerint haladnak.
Az ének-zene tagozatot a zenei sokszínűség jellemzi. A tanulmányokban a klasszikus zeneelmélet és ének mellett nagy hangsúlyt kapnak a népzenei, a kortárs igényes populáris zene és a zenész színház elemei is.
Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított felvételi pontoknál kétszeres szorzóval figyelembe vett tárgyak:
1. Magyar irodalom
2. Matematika
3. Történelem
4. Angol nyelv
5. Ének-zene

 

A szóbeli felvételi: általános elbeszélgetés, mely nem tantárgyi tudást mér.
Az ének-zene tagozatos képzésre jelentkezőknek alkalmassági vizsgán kell részt venniük.
Az alkalmassági vizsga anyaga:
A jelentkező egyéniségét tükröző két szabadon választott dal (népdal, klasszikus, pop, rock, musical, stb.) előadása vagy hangszeres produkció bemutatása.
Az alkalmassági vizsga nem függ a zenei előtanulmányoktól, képzettségtől, hanem a jelentkező általános zenei készségeit és a zene iránti elkötelezettségét méri fel.
Az alkalmassági vizsgán pontszám nem szerezhető, csak az alkalmas illetve nem alkalmas minősítés. A nem alkalmas minősítésű tanuló az adott képzésre nem rangsorolható.
Azok a jelentkezők, akik a jelentkezési lapjukhoz csatolják a zeneiskolai vagy egyéb zenei tanulmányokat igazoló bizonyítványuk másolatát, mentesülnek az alkalmassági vizsga alól.

 

 

A rendkívüli felvételi eljárás ideje: 2021. május 19. 14.00 óra


Helye: Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Gimnáziuma


Eger, Barkóczy utca 5. 018-as terem

 

 


                                    A felvételi pont három részből tevődik össze:

 

1. A központi írásbeli felvételi vizsga eredménye: maximum 100 pont.
2. Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított pontok: maximum 50 pont.
Az egyes kódoknál meghatározott tantárgyak esetében az általános iskola 7. évfolyamának végén és a 8. évfolyam I. félévének végén kapott eredményeket vesszük figyelembe kétszeres szorzóval.
További öt szabadon választott tantárgy jegyeit egyszeres szorzóval számítjuk. Az így maximálisan elérhető 150 pontot hárommal osztjuk, így kapjuk meg az általános iskolai tanulmányok eredményeiből a maximum 50 pontot.
A fenti számításba bevont tantárgyakon túl minden további tantárgy jegyeit kérjük feltüntetni a jelentkezési lapon!
3. A szóbeli felvételin nyújtott teljesítmény: maximum 50 pont.
• 0002 tagozatkódok esetén általános elbeszélgetés, mely nem tantárgyi tudást mér fel.

 

 

A felvételin elérhető maximális pontszám 200 pont lehet.


Egyebek:


• A felvételi rangsor az általános iskolai tanulmányi eredmények, a központi írásbelin elért eredmények valamint a szóbeli felvételin nyújtott teljesítmény alapján készül.
• A felvétel és beiratkozás feltétele: a záró évfolyam eredményes teljesítése minden tantárgy tekintetében

 

 

A jelentkezési lap INNEN tölthető le.