Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános,
Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet
A tavaszi szünetig hátra van még :-): 68 nap
Búcsúztak az érettek
Végzett gimnazistáink vehették át elsőként bizonyítványaikat

A rendhagyó tanévet, és a rendhagyó érettségit követően, az egészségügyi kockázat és a fertőzés lehetőségét a minimálisra csökkentve, idén szűk, „családi körben" búcsúztak a végzős középiskolások az Eszterházy Károly Gyakorlógimnáziumtól. A diákok jelesre vizsgáztak kitartásból és alkalmazkodásból is, de természetesen az elmúlt évek szorgalmát és kiemelkedő eredményeit idén is díjaztuk, ahogy minden évben.

Iskolánk kiemelkedő kitüntetése az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóiskolájáért Emlékérem.
Az emlékérmet olyan diák kaphatja, aki lelkiismeretes, eredményes munkájával jelentősen hozzájárult a gyakorlóiskola jó hírnevének öregbítéséhez. Az érem megjelenése egy bársony díszdobozban elhelyezett kör alakú érem, amelynek egyik oldalán Eszterházy Károly arcképe látható, a másik oldalán pedig az iskola emblémája. Az elismerés része a kitüntetett számára készült és nevére szóló díszoklevél is. Adományozásáról a tantestülettől érkező javaslatok alapján az iskola vezetősége dönt a SZK és a DÖK egyetértésével.

 

Eszterházy Emlékérem bronz fokozatát nyerte el:
Vislóczki Bianka 12.B osztályos tanuló

4 éven keresztül példamutató magatartásával, közösségi munkájával, jó tanulmányi eredményével és Alpesi sí sportágban elért kiemelkedő sportteljesítményével járult hozzá iskolánk hírnevének öregbítéséhez.
Számos iskola műsorban szerepelt, vers- és prózamondó teljesítményével növelte ezek színvonalát. A műsorszervezők mindig számíthattak segítségére, stabil és megbízható tagja volt a mindenkori szereplőgárdának.
Bianka pozitív személyiségével, kitartásával, kreatív gondolkodásával, érzelmi intelligenciájával méltán vívta ki tanulótársai és tanárai elismerését.

Eszterházy Emlékérem bronz fokozatát nyerte el:
Petik Eszter 12.C osztályos tanuló.

Általános iskola 2. osztályától az Eszterházy Károly Gyakorlóiskola tanulója. Kitűnő vagy jeles rendű bizonyítványa mellett évről-évre nevelőtestületi dicséretben részesült.
Érdeklődése jelenleg a környezetvédelem felé irányul, ezen a területen különböző önkéntes megmozdulások rendszeres résztvevője.
Évekig aktív tagja volt az iskolai kórusnak, ezzel együtt sok-sok rendezvény, iskolai műsor szereplője volt.
Eszter személyisége közvetlen, nyitott, barátságos, közösségben vállalt szerepe példaértékű. Kreativitásával, aktivitásával, céltudatosságával gyakran segítette az osztályt különböző programok megvalósításában.
Esztert - elért eredményei és érdemei alapján - 2018. őszén Eger MJV Önkormányzata Eger Város Ösztöndíjasává választotta.

Sok éves szép hagyomány, hogy a Művészeti Nevelésért és Tevékenységért Alapítvány a művészeti nevelés terén kiemelkedő eredményt elért tanulóinkat 3 kategóriában jutalmazza. A díjazottak könyvutalványt és oklevelet vehetnek át.
A 2019/2020-as tanévben az irodalom kategória 2. díját Koczka Dóra 12. A osztályos tanuló nyerte el. Dóra az iskolai rendezvényeink rendszeres szereplője volt, aki mindig örömmel állt rendelkezésre, ha a műsorok szervezői a segítségét kérték. Irodalmi érzékenysége, a művek értő tolmácsolása mindig nagymértékben hozzájárultak a műsorok sikeréhez.

A 2019/2020-as tanévben rajz kategóriában a 2. díjat Forgács Dalma 12.A osztályos tanuló veheti át.
Dalma képzőművészeti tevékenysége kelemelkedő. Aktív résztvevő minden kiállításon, látványos, technikailag nagyon egyedi fotorealisztikus alkotásaival. Megnyerte a Várva Várt Alapítvány által hirdetett 9+9 Bent és Kint rajzpályázat legnagyobb elismerésű díját a zsűri technika díját, műve fő műként fog szerepelni a vándorkiállításukon több városban, mellyel öregbíti iskolánk hírnevét. Alapfokú művészeti iskolánk lelkes, tehetséges diákja.

A 2019/2020-as tanévben rajz kategóriában a 3. díjat Panyi Zsuzsanna 12.A osztályos tanuló veheti át.
Zsuzsa képzőművészeti tevékenysége folyamatosan felfelé ívelő. Nagy gonddal készítette OKTV vizuális kultúra versenyre munkáját. Kiállításainkon alkotásaival aktívan részt vesz, az Alapfokú Művészeti Iskolánk festő tanszakán kiemelkedő munkáival.

A 2019/2020-as tanévben az ének-zene kategória 1. díját Hegyi Máté 12.C osztályos tanuló nyerte el.
Máté négy évig az iskolai zenei élet aktív és lelkes résztvevője. Az iskolai kamarakórus tagjaként méltóképpen és magas színvonalon képviselte iskolánkat helyi, regionális és országos zenei versenyeken és rendezvényeken. Egyénileg is kimagasló teljesítményt nyújtott. Rendszeres résztvevője a "Musical és Miskolc" Országos Zenei Tehetségkutató Versenynek és a várpalotai "Zenés színház az egész világ" Tehetségkutató Versenynek. 2019-ben 2. helyezést ért el az egri regionális "A Tehetség" Énekversenyen. Lelkesedése, szorgalma és zene iránti elkötelezettsége méltó példaként áll társai felé.

 

SPE FUTURI – A jövő ígérete kitüntetés   

 

 

A kitüntetést magánszemélyként Sándor József alapította.
Az elismerést évente egy alkalommal, az a végzős gimnáziumi tanuló kaphatja meg, aki tanulmányait kitűnő eredménnyel végezte, továbbá közösségi, művészeti tevékenysége is példaként szolgál a tanulóifjúság számára.
Az elismerés egy, a Dr. Mátyás Ferencné művésztanár által tervezett, díszoklevél, valamint egy ezüst pecsétgyűrű, melyen az iskola logója látható.
A díjazott személy fényképét, nevének, a díjazás dátumának, valamint rövid laudációjával az iskola „Spe Futuri" emlékfalán, és az iskola honlapján kell elhelyezni.
A JÖVŐ ÍGÉRETE díj ezüst fokozatát ebben a tanévben a végzős 12. évfolyam tanulói közül Máté Anna 12.C osztályos tanuló vehette át.
Anna a Gyakorlóiskola 12 éve kiváló tanulmányi eredménnyel és példamutató közösségi értékekkel rendelkező tanulója.

 

Azok a tanulók, akik a 2019/2020-as tanévben kimagasló tanulmányi eredményt értek el vagy mintaértékű közösségi tevékenységet folytattak elismerő oklevélben részesülnek.

12.A osztály

Aleva Zsófia, Édes Eszter, Koczka Dóra, Papp Csenge kimagasló tanulmányi eredményéért nevelőtestületi dicséretben részesül.
Ajtai Evelin jeles tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért és közösségi munkájáért részesül oklevélben.
Balázs Loretta, Forgács Dalma, Nagy Panna, Panyi Zsuzsanna jó tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért részesül oklevélben.
Molnár Sára és Puporka Kevin közösségi munkájáért részesül oklevélben.

12. B osztály
Forgács Enikő, kimagasló tanulmányi eredményéért nevelőtestületi dicséretben részesül.
Nagy Márkó Gyula és Nagy Szebasztián Roland kitűnő tanulmányi eredményéért részesül oklevélben.
Kardos Zsolt, Vass Zsófia, Tóth Tibor, Tóth Krisztina jeles tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért részesül oklevélben.
Boros Nikolett és Szilágyi Martin jó tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért részesül oklevélben.
Hanzlik Nikolett, Tóth Tibor, Bodnár Márk közösségi munkájáért részesül oklevélben.

12.C osztály
Petik Eszter, Takács Lilla, Kovács Annamária, Major Alexandra, Máté Anna kimagasló tanulmányi eredményéért nevelőtestületi dicséretben részesül.
Czene Patrícia jeles tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért részesül oklevélben.
Balog Lili közösségi munkájáért részesül oklevélben.

Gratulálunk minden díjazottnak és minden sikeres érettségit tett diákunknak egyaránt!

Sok sikert kívánunk nektek további utatokon!