Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános,
Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet
Diákközgyűlés
Jó ötletek, előremutató javaslatok

Mindkét épületben megtartottuk az éves diákközgyűlést, melynek célja, hogy a tanulók javaslataira a tantestülettel közös megoldásokat keressenek. Több, előremutató jelzés is érkezett.
A Barkóczy utcában Bátori Gabriella igazgatóhelyettes asszony támogatható ötletnek tartja, hogy a büfé előtt elhelyezzenek a mikrohullámú sütőt, ahol maguk melegíthetik az otthonról hozott élelmet. A ruházat és a hajviselet kapcsán továbbra is az Eszterházy Károly által képviselt keresztény szellemiség a meghatározó. A menzán B menü bevetésére azért nem lát lehetőséget, mert nem veszik annyian igénybe a szolgáltatást, hogy ez kifizetődő legyen. A Suliboxok telepítésének anyagi vonzata van, ételautomata üzemeltetésével kapcsolatban pedig nem érkezett vállalkozói megkeresés. Az iskolában tartózkodás időtartamát törvény szabályozza, ahogy a tantárgyak számát is. A jövő évi órarend készítésénél igyekeznek figyelembe venni, hogy a 11-12-es diákoknak az érettségi tantárgyak mindenképpen a délelőtti idősávra essenek. Az új tornacsarnok megépítésére reményünk van, sikeres pályázat estén elkészülhet a létesítmény a Barkóczy utcában.
A Bartók téren Szűcsné Hütter Eszter igazgatóhelyettes asszony válaszolt a diákok által felvetett kérésekre. Elmondta, hogy a termek közötti vándorlásra a szakórák megtartása miatt van szükség. A büfé árainak csökkentésére és a kínálat növelésére már tettek lépéseket, valószínűleg szeptembertől már gazdagabb készletből választhatnak a diákok.

A közösségi tér kialakítása is folyamatban van, mert a pedagógusok is szeretnék, ha minden diák jól érezné magát az iskolában a tanórák közötti időben is, azonban az iskolai wifi használatára még akkor sincs lehetőség, mert ez elsősorban oktatási célokat szolgál-mondta az igazgatóhelyettes asszony. Egy újabb lányöltöző megépítésére források hiányában a Bartók téren nem lesz lehetőség, ezt az infrastruktúrát kell jól kihasználni. A termekben lévő technikai eszközök cseréjét, karbantartását folyamatosan végzik a kollégák, azonban sajnos sok esetben rongálás miatt nem működnek rendeltetésszerűen a projektorok, vagy az iskolarádió! Ha vigyázunk az iskola berendezéseire, akkor ezek a problémák is elkerülhetők!
Az iskolagyűlésen a tanulók megismerkedhettek a megyei tanulmányi és sport versenyeken elért szép eredményekkel is. A rendezvényen leköszönt Szabó Anna, a diákönkormányzat elnöke, akit a hatodik osztályos Orosz Anna Izabella követ szeptembertől.
Az alsó tagozatosok pár nappal később ismerkedhettek meg a kiemelkedő eredményekkel a tornateremben tartott iskolagyűlésen, ahol Boruzs Norbi tanár úr a papírgyűjtés eredményét is ismertette.