Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános,
Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet
Egyéni készségek, társadalmi igények
Pályaorientáció a ma iskolájában

Az EFOP-3.2.5-17-2017-00012 számú, LeszEK-E? MTMI pályaorientáció, készség- és kompetenciafejlesztés az egri „Gyakorlóban" című projekt keretében az intézményünkben tanító pedagógusok pályaorientációs felkészültségét szolgáló pályaorientációs ismeretbővítést szervezetünk. A programban 3 órás, érzékenyítő, pályaorientációs interaktív előadás részesei lehettek a kedves kollégák.
A rendezvény időpontja 2017. november 13., hétfőn délután 14:30 volt.
A Bartók téren található ún. TISZK „A" épületben gyűltünk össze. Fenntartó Egyetemünk neves, elismert oktatója, főiskolai tanára, pszichológusa, dr. Ludányi Ágnes intézetvezető asszony varázsolta el a témában kollégáinkat.
Mivel iskolánk minden pedagógusa kapcsoltba kerül a pályaorientációs tevékenységgel, később az iskolaválasztás segítésének kérdéseivel, így egyértelmű volt, hogy a teljes pedagóguskar jelenléte feltétlenül fontos a rendezvényen.
De mi is igazából a pályaorientáció? Ez az összetett szó, aminek az előtagja közismert kifejezés, az utótag az „Idegen szavak és kifejezések szótára" alapján tájékozódást, eligazodást jelent (Bakos, 1986). Ezek szerint a pályaorientáció során a különböző szakmákkal kapcsolatos tájékozódás, keresgélés, a különböző szakmák közötti eligazodás történik. És bizony az osztályfőnöki órák, esetleg más tanórák egyik fontos feladata már az alsó tagozatban is ez a terület. Kollégáink feladata diákjaink ezen irányú személyes kompetenciáinak, készségeinek a fejlesztése. Ebből következik, hogy nem csupán a különböző szakmákról, de önmagunkról, és a minket körülvevő társadalmi környezetről szerzett ismereteket is magába foglalja. Így a pályaorientáció segít összhangba hozni az egyéni készségeket, a társadalmi igényekkel és a választott szakmával.
A pályaorientáció nem egy egyszeri esemény, hanem egy folyamat és, mint minden tájékozódó jellegű folyamat a megfelelő döntést készíti elő. Éppen ezért a most megkezdett érzékenytő, ismeretátadó előadást további, hasonló témában folytatni kívánjuk.