Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános,
Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet
Garbaczné Olasz Andrea Eszterházy Emlékérmes
Gratulálunk

Az Eszterházy Károly Egyetem évzáró rendezvényén munkája elismeréseként Eszterházy Károly - Emlékérmet vehetett át kedves kolléganőnk, akinek ezúton is szívből gratulálunk!

Az indoklás a következő volt:

 

"Andi néni igazán innovatív pedagógusa iskolánknak. Elkötelezetten mutat példát a szakmai fejlődésben. AZ évek során több felső tagozatos osztályfőnöki, majd szakvezetői megbízást kapott. A matematika és kémia tantárgy magas színvonalú tanítása mellett, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője. A diákokkal való jó kapcsolata példaértékű, ne tekintély-elv alapján tanít, hanem egész személyiségének erejével, hitelességével, őszinte kommunikációval. A gyerekekkel szeretet teljes kapcsolatot alakít ki, tanítványai megismerésére, megértésére törekszik. A diákok is keresik társaságát és rajonganak érte. Népes tantestületünk pedagógusai közül mindig az élen járt az új módszertani eljárások megtanulásában. Az Egyetemmel együttműködve több kutatásban is részt vett, legutóbb Falus István professzorral dolgozott. A legnagyobb eredménynek tanítványai sikerét tekinti, órái jó hangulatban, vidám légkörben telnek. A tehetséggondozást mindig szívügyének tekintette, diákjai kiváló eredményeket érnek el regionális és országos versenyeken is. Szakvezetőként csoportjaival olyan eredményeket ér el, amelyek a pedagógusképzésben való elhivatottságának bizonyítékai. Kollégái is szeretik, tisztelik, rendkívül megbízható kolléga és ezt a szemléletet közvetíti pedagógustársai felé is"

Fotó: Szántó György