Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum
Gyakorlóiskolai vezetőtanárok országos konferenciája Debrecenben – egri jelenléttel
-

 

A Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége 2002-ben jött létre. Célkitűzéseik között szerepelt, hogy az országos iskolafejlesztési elképzeléseket teszteljék és összehangolják, a gyakorlati képzés együttműködési formáit bővítsék, hatékonyságukat növeljék.


A szervezet legfőbb célja, hogy a szövetséghez tartozó intézmények átadják egymásnak tapasztalataikat, módszereiket, a helyi és a már jól bevált kezdeményezéseket megismertessék egymással. A szövetség jelenleg 26 gyakorlóiskolát tömörít, az intézményekben közel 1800 pedagógus dolgozik, és nagyjából 19 ezer diákkal foglalkoznak a szakemberek.


Amellett, hogy a minőségi oktatás a legfontosabb napi feladat, természetesen gyakorlóiskolák lévén a jövő pedagógusnemzedékének professzionális irányítása, a meglévő tudásuk átadása is.


A fenti célok megvalósulása érdekében rendszeresen országos konferenciát szerveznek, ahol a gyakorlóiskolák vezetőtanárai bemutathatják egymásnak jó gyakorlataikat, a legújabb módszertani és szaktárgyi innovációikat.
Az idén szeptember közepén a debreceni Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola szervezte, és adta a helyszínt a konferenciához.


Az igazgatói konferencián az EKKE Gyakorlóiskolájának vezetője, Légrádiné Kőházi Timea vett részt, és konzultált vezető kollégáival.


Az egri Eszterházy Gyakorló népes előadói csapatot delegált a szakmai napokra, ahol minden előadást nagy siker követett, a jelenlévők közül sokan szeretnék a gyakorlatban is látni, megtapasztalni azokat, a melyekről az egri kollégák beszámoltak, így a közeli jövőben óralátogatási céllal többen is ellátogatnak az egri intézménybe közvetlen eszmecserére.


Hála és köszönet a szervező debrecenieknek, és természetesen a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetségének is.

 

A konferencián az alábbi kollégák tartottak prezentációt a megjelölt témákból:

 

Bátori Gabriella Határátlépő pedagógus lét, avagy természettudományos tehetséggondozás az egri Gyakorlóban

 

Hollóné Bódi Katalin Szakmai támogatás a Kapocs-iskolahálózatban és a partnerintézményekben - felkészítés, tudásátadás, módszerek

 

Kaló Anikó Csoportmunka másképpen

 

Márkus Róbert Zsolt Alternatív pedagógiák a ,,Z'' és ,,X'' generációval való együttműködéshez az osztályteremben

 

Dr. Mogyorósiné Herczeg Éva Életgyakorlat - alapú alprogram

 

Pap Zoltán Az IKT lehetőségeinek alkalmazása a pedagógiai munkánk során (A „digitális hátizsák" tartalmának alakulása-alakítása)

 

Sipos Zsoltné Oktatás a digitális térben—okulás a jelenléti oktatásban

 

Szűcs István Robotika nem csak informatika órán

 

Tordai Vince Testmozgásalapú alprogram

 

Tóthné Szük Erzsébet A digitális eszközök nem ördögtől valóak! / Ne hagyjuk veszni a logikát!

 

 Zentai Péterné  Művészetalapú alprogram

 

 

Fejlesztési projektek