Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános,
Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet
Javuló átlagok, kiemelkedő egyéni eredmények
Gimnáziumi tanévzáró 2018

Középiskolás diákjaink az elmúlt tanévben kiválóan vették az akadályokat és számos területen szereztek elismerést az intézménynek és önmaguknak egyaránt. Ezt tükrözi az a 4,14-es átlag, melyet a 303 gimnáziumi tanulónk közösen ért el. A kiemelkedő szorgalmat és kitartást példázza az is, hogy 48 tizedik és tizenegyedikes tanuló tett le az elmúlt hetekben középszintű előrehozott érettségit, 14-en pedig emelt szinten vizsgáztak le sikeresen.
Az egyes osztályoknak Bátori Gabriella igazgatóhelyettes asszony mondott köszönetet az elvégzett munkáért, a kiemelkedően teljesítő diákokat pedig egyénileg is jutalmazták a tanévzáró ünnepségen.
Legjobb Tanulmányi eredményt elért osztály a 11/C lett, akik az igen impozáns 4,64-es átlaggal büszkélkedhetnek.
40 tanuló vehetett át oklevelet és könyvjutalmat, kitűnő vagy jeles rendű tanulmányi eredményéért, 32 gimnazistát pedig kiemelkedő közösségi tevékenységért díjaztak.
Iskolánk kiemelkedő kitüntetése az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóiskolájáért Emlékérem, melynek ezüst fokozatát Maruzs Petra 9. C osztályos tanulón k érdemelte ki tanulmányi eredménye, táncos sikerei és az aktív közösségi élet elismeréseként.
Ugyanezt az elismerést kapta testvére, Maruzs Nikolett 11. C osztályos tanuló, aki jeles tanulmányi eredménye mellett az OKTV modern tánc kategóriában szólóban 1. helyezett, duóban 2. helyezett, a művészettörténet Országos Középiskolai Tanulmányi verseny 11. helyezettje. A Reformáció története országos történelem tanulmányi versenyen a 3. helyezést elért csapat tagja.
Az Eszterházy Emlékérem bronz fokozatát vehette át Saufert Sára 9. C osztályos diákunk, aki kitűnő tanuló, példamutató magatartású és a diákönkormányzat tevékenységében is aktívan részt vevő diák. Az Irinyi János Országos Kémia Verseny megyei fordulójában 5. helyezést ért el és az országos történelmi verseny megyei fordulójában is eredményesen szerepelt.
Eszterházy Emlékérem bronz fokozatot kapott Mihók Rebeka 11. B osztályos tanulónk, jeles tanulmányi eredménye mellett példamutató hozzáállással vesz részt önként minden megmozdulásban, rajz-, angol-, versmondó versenyeken indul szép sikerrel.
A Művészeti Nevelésért és Tevékenységért Alapítvány díjai Képzőművészet kategóriában:
1. díjat kap: Nagy Kármen Gréta 11. B osztályos diákunk
A művészeti tagozat kiemelkedően tehetséges tanulója. Harmadik éve egyenletes szorgalommal és kiváló eredménnyel teljesít, sikeresen szerepel pályázatokon, versenyeken. Ebben a tanévben a XII. Heves megyei Középiskolai Rajzversenyen 3. helyezést ért el, majd ugyanennek a versenynek regionális döntőjében első lett.
2. díjban részesül: Forgács Dalma 10. A
A művészeti tagozat kiemelkedően tehetséges tanulója. Rendkívüli kreativitása töretlen szorgalommal párosul. Alkotásaival rendszeresen és sikerrel szerepel képzőművészeti versenyeken, pályázatokon. Ebben a tanévben az AMI parafrázis országos festészet versenyén első helyezést ért el, valamint megnyerte a XII. Heves megyei Középiskolai rajzversenyt.
A művészeti nevelés alapítványi díjának Irodalmi kategóriájában:
2. díjat vehet át: Mihók Rebeka 11. B osztályos tanuló
Rebeka az iskolai ünnepi műsorok elmaradhatatlan, megbízható szereplője, akire mindig lehet számítani (ma is).
Versmondó versenyeken szép eredményeket szerzett. Városi és országos rendezvények irodalmi műsorainak állandó szereplője.
A művészeti nevelés alapítvány díjai az Ének-zene kategóriában:
Megosztott 1 díjban részesül két tanulónk:
Koczka Anézia Magdolna és Lukácsi Boldizsár a 9. A osztályból
Mindketten a gimnáziumi kamarakórus aktív tagjai, első évfolyamos magánénekes növendékek. Annika és Boldizsár képviselték intézményünket a III. Országos Eszterházy Kamaraéneklési versenyen. Duett kategóriában sikeresen szerepeltek. A szakmai zsűri 85%-kos pontozással „Arany minősítést" adott nekik. Felkészítő tanáruk Belkovics Zoltán, a zongorakísérő Bajzáth Linda tanárnő volt.
A további jó teljesítmény megtartása és a diáktársak motiválása érdekében jutalmat és oklevelet vehettek át a kitűnő és a nevelőtestületi dicséretben részsült tanulók egyaránt.
A műsort a gimnáziumi kamarakórus adta, stílszerű dalválasztással, és parádés előadásmóddal!
Szép volt srácok! Csak így tovább a következő tanévben is!

További fotók ITT!