Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános,
Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet
LeszEK-E?
MTMI pályaorientáció, készség- és kompetenciafejlesztés az egri „Gyakorlóban"

Az EFOP-3.2.5-17-2017-00012 számú, LeszEK-E? MTMI pályaorientáció, készség- és kompetenciafejlesztés az egri „Gyakorlóban" című projekt keretében az intézményünkben tanító pedagógusok pályaorientációs felkészültségét szolgáló pályaorientációs ismeretbővítést szervezetünk. A programban újra egy 3 órás, érzékenyítő, pályaorientációs interaktív előadás részesei lehettek a Gyakorlóiskola pedagógusai.
A rendezvény időpontja 2017. december 21. A Bartók téren található ún. TISZK „A" épületben tartottuk az újabb rendezvényt is. A fenntartó Egyetem oktatója, főiskolai tanára, pszichológusa, dr. Ludányi Ágnes tartotta a soron következő előadást a pályaorientáció témakörében.
Ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk pedagógusként segíteni a diákjainknak a pályaorientációban, fontos, hogy a gyermekeket megfelelő önismeretre is tanítsuk.
Így, mivel a pályaorientáció egyik fontos része az önismeret, a mostani előadás erről szólt. Az önismert fontosságáról, szerepéről a pályaorientációban, pályaválasztásban címmel hallottunk előadást. Az önismeretet nem más, mint az önmegértés, annak a fontossága. Arra a minden ember számára kiemelkedő jelentőségű alapkérdésre ad választ, hogy ki vagyok, és milyen vagyok én.

K. Pálffy úgy definiálja az önismeretet, hogy az nem más, mint az egyén „áttekintése saját személyisége összetevőiről, határairól és lehetőségeiről, betekintése saját viselkedésének a hátterébe, motívumrendszerébe, képessége arra, hogy helyesen megítélje saját szerepét, hatását az emberi kapcsolatokban"

Ahogy azt dr. Ludányitól megtudtuk, az önismeret különböző szinteken valósulhat meg: az első szint az adottságok és a képességek szintje. Ez a saját tudásunkról, akaraterőnkről, érdeklődési körünkről, feszültség- és kudarctűrő képességünkről stb. szerzett ismereteinket jelenti.
A második szint egy mélyebb történeti szintet jelent, és a ránk korábban (például a kora gyermekkorban) ható élményekre vonatkozik. Mik voltak ezek, és hogyan befolyásolták az egyén jelenlegi törekvéseit, érzéseit, szándékait, viselkedését. A harmadik szint az önismeret társas szintjét jelenti. Hogyan tudunk megfelelni a velünk szemben a különböző társas szerepeinkben támasztott elvárásoknak.

Az önismeret és a személyiségfejlesztés ugyanannak a dolognak a két oldala, hiszen a személyiségfejlesztő módszerek célja az egészséges emberek önismeretének a fokozása, segítése az önmegértésben.

Terveink szerint a következő pályaorientációs tantestületi előadáson a személyiségfejlesztés lesz majd a téma.