Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános,
Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet
Most búcsúztak és elmennek, de sokáig velünk maradnak
Gimnáziumi ballagás 2017

5 gimnáziumi osztály akasztotta vállára a díszes ballagó tarisznyát május 5-én. A Barkóczy utcai épületet virágillat lengte be, a szemeket pára takarta.
Bár már napok, hetek óta tart a 12. osztályosok búcsúzása, a hivatalos ceremónia, a ballagás zárja le a végzősök gimnáziumi tanulmányainak emlékezetes napjait. Az utolsó osztályfőnöki óra nosztalgiája, az útravaló gondolatok bölcsessége, a ragaszkodó ölelések melegsége, az érettségi izgalmának hullámai, az orgona édes illata járja át a folyosókat.
A ballagókat még a nap is üdvözölte. A vidám dalok, szívből jövő köszöntések elűzik a viharfelhőket. Most csak róluk szólt az iskola, most csak értük szólt a csengő.
Vajon készen állnak, vajon elég muníciót kaptak, képesek lesznek felelni és megfelelni az élet kihívásaira?
Erre ma nem kapunk választ. Csak remélni tudjuk, hogy a 4-5, 6 esetleg 13 év alatt megtapasztalt, átélt és belsővé vált Eszterházy-s szellemiséggel diákjaink megállják a helyüket és emberként élik életüket, formálják a világunkat. Ők a jövő várományosai, következő generáció.
Az itt maradók biztató szavai, a búcsúzók emlékei, az iskolai vezetés előremutató gondolatait követően idén is elismerésben részesültek azok, akik tudásukkal, tehetségükkel, szorgalmukkal tovább gyarapították az iskolai büszkeség listát.
Idén egy új kitüntetés első átadásának lehettek tanúi a ballagási díszünnepség résztvevői. A „SPE FUTURI – A JÖVŐ ÍGÉRETE DÍJ"-at magánszemélyként Sándor József alapította.
Az elismerést évente egy alkalommal, az a végzős gimnáziumi tanuló kaphatja meg, aki tanulmányait minden évfolyamon kitűnő eredménnyel zárta, továbbá közösségi, művészeti tevékenysége is példaként szolgál a tanulóifjúság számára.
Az elismerés egy, a Dr. Mátyás Ferencné Hrk Mária művésztanár által tervezett, díszoklevél, valamint egy arany vagy ezüst pecsétgyűrű, melyen az iskola logója látható.
A JÖVŐ ÍGÉRETE díj arany fokozatát azon végzős tanulónk veheti át, aki általános és középiskolai tanulmánya során végig kitűnő tanulmányi eredményt ért el, továbbá művészeti, közösségi munkája is kiemelkedő, példaértékű.
A díjazott személy fényképét, nevének, a díjazás dátumának, valamint rövid laudációjával az iskola „Spe Futuri" emlékfalán, valamint az iskola honlapján kell elhelyezni.
Az a tanuló, aki intézményünk történetében elsőként érdemelte ki ezt a rangos elismerést és annak Arany fokozatát vehette át, Rácz Dorottya 12.E osztályos tanuló, aki 13 éven keresztül kiváló tanulmányi eredményt ért el, kiemelkedő közösségi munkájával, az AMI berkeiben elért Európa bajnoki eredményeivel öregbítette iskolánk hírnevét.

 

 

 

További díjazottjaink:
Az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóiskolájáért Emlékérem ARANY FOKOZAT
Snakóczki Réka 12.D
Rácz Dorottya 12.E
Víg Orsolya 12.A
Az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóiskolájáért Emlékérem EZÜST FOKOZAT
Kispál Klaudia Margit 12.D
Tóth Veronika 12.E
Az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóiskola KIVÁLÓ SPORTOLÓJA
SEBŐK KLAUDIA 12.B
Művészeti Nevelésért és Tevékenységért Alapítvány díjazottjai
Irodalmi kategória:
1. díj Princz Andrea Judit 12.B
2. díj Fekete Júlia Sára 12.C
Zenei kategória
1. díj Nagy Dorottya 12.A
Képzőművészeti kategória:
2. díj Deme Alexandra 12.A
3. díj Kalmár Szilvia 12.A
NEVELŐSTESTÜLETI DICSÉRETEK
1. Kiss Csenge Anna 12.A
2. Lóczi Anilla 12.A
3. Bálint Kristóf 12.C
4. Baksa Dorina 12.C
5. Snakóczki Réka 12.D
6. Kispál Klaudia Margit 12.D
7. Rácz Dorottya 12.E
8. Szoboszlay Szabolcs Bálint 12.E
9. Nagy Dániel Zoltán 12.E
10. Bartha Márk 12.E
DÖK DÍJAK
Tóth Mártonnak, 12.A
Török Fatime, 12.E
Vincze Dóra 12.E
Fekete Júlia Sára 12.C
Kispál Klaudia 12.D