Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános,
Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet
AMI pótbeiratkozás
2017-2018-as tanév

Tisztelt Szülő!Tisztelt Szülő!

 

 

Engedje meg, hogy köszönetemet fejezzem ki, hogy Intézményünk Alapfokú Művészeti Iskolájába adta gyermeke jelentkezési lapját, illetve szándéknyilatkozatát művészeti képzés-re.
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (1) bekezdés alapján a törvény által meghatározott jogkörben gyermeke felvételéről döntöttem.
A tanulói jogviszony létesítése akkor válik véglegessé, ha gyermeküket az alábbi időpontban beíratják iskolánkba. Tájékoztatom, hogy a pótbeiratkozásról való távolmaradás, a felvételi értesítés törlését jelenti. Ezért kérem, ha a megadott időpontban nem tud az iskolában meg-jelenni, azt előre jelezni szíveskedjék az alábbi e-mail címre 2017. 08. 28-ig ami@uni-eszterhazy.hu .

 

A pótbeiratkozás a 2017/2018-as tanévre lesz érvényes.
Pótbeiratkozás időpontja: 2017. szeptember 15. 12:00-16:00 óráig,
helye: Barkóczy utca 5.

 

Kérem, hogy a pótbeiratkozáshoz az alábbiakat hozzák magukkal:
 a tanuló oktatási azonosító száma,
 hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetén jogosultságot igazoló határozat fénymásolata,
 kedvezményekre jogosító igazolások fénymásolata (pl. három, vagy több gyermek, tartós betegség, gyermekvédelemi kedvezmény stb. esetén).
 4.000 Ft/fő/tanszak beiratkozási díj, amely a félévi térítési díjból, illetve tandíjból levonásra kerül iskolánk Térítési és Tandíj Szabályzata alapján.
A tanévre vonatkozó térítési / tandíj összegét - a gondviselőnek a fizetés ütemére vonatkozó nyilatkozata alapján, a nevére, címére kiállított és megküldött - számla alapján banki átutalással kérjük kiegyenlíteni, ill. készpénzes fizetési igény esetén be-fizetni az iskola Bartók Béla téri épületében
• 1. ütemben: 2017. november 30-ig, ill.
• 2. ütemben: 2017. március 31-ig.
Figyelem!
A két tanszakra jelentkezett tanulóknak mind a két tanszakra be kell iratkozniuk!
Kívánok Önnek további jó egészséget, s leendő tanulónknak sikerekben gazdag évet!
Eger, 2017. szeptember 11.

Válóczi Krisztina
igazgatóhelyettes