Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános,
Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet
Járványügyi intézkedések
2020

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

 

INNEN letölthetőek azok a rendelkezések, intézkedések, melyek a COVID vírus kapcsán intézményünk minden tanulójának, oktatójának, dolgozójának és a diákok hozzátartozóinak is szükséges ismerniük és betartaniuk a betegség megelőzése és terjedésének megakadályozása érdekében!

Az alábbiakban pedig az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóiskolájának eljárásrendjét olvashatják:

Intézkedések a COVID járvány terjedésének megelőzése érdekében

Az összefoglaló csak a legfontosabb intézkedéseket tartalmazza. Készült az EMMI 2020. augusztus 17-én kiadott Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről című kiadványa, és az NNK Eljárásrendje (2020. szeptember 1.) alapján.


https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev.pdf


https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/Elj%C3%A1r%C3%A1srend_09.21_.pdf

 

1. Az iskola látogatása, az épületben való tartózkodás speciális rendje
Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, pedagógus és egyetemi hallgató, és a minősítő bizottság tagjai látogathatja.
Az oktatásban, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodniuk kell a gyermek orvosi vizsgálatáról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. A pedagógus és egyéb dolgozó esetében is bejelentési kötelezettség van.

A csoportosulás megelőzése érdekében a következő módon lehet az épületekbe reggel bejutni és a tanítás végeztével kimenni:


A Barkóczy utcai épületben

Főporta: 1.d, 1.e, 2.d, 3.d, 3.e, 4.d, 7.d
Pedagógiai Intézet bejárata: 5.d, 5.e, 6.d, 8.d, 7.E, 8.E
K&H bank melletti vaskapus bejárat: 9.A, 9.B, 9.C, 10.A, 10.B, 10.C
Dr. Nagy János utca, salakos pálya vaskapu bejárata:11.A, 11.B, 11.C, 12.A, 12.B, 12.C, 1/13.A, 2/14.A

A pedagógusok beléptetése a főportán vagy az udvar felől a büfénél történik. A hőmérőzés adminisztrálása miatt.

 

A Bartók téri épületben

Bartók téri főbejárat, reggel 7.00-tól : alsó tagozat
TISZK-büfé előtti bejárat, reggel 7.00-tól: felső tagozat
Trinitárius utca, az Eszterházy Étterem fotocellás bejárata, reggel 7-30-tól: alsós és felsős tanulók
A pedagógusok beléptetése a portánál történik az eddig használt bejáratoknál. A pedagógusok hőmérőzése és ennek adminisztrálása is a portánál zajlik.

Az iskola bejáratánál és az ebédlőbe való belépés előtt mindenkinek használnia kell a vírusölő hatású folyadékkal ellátott automata, érintésmentes kézfertőtlenítő készülékeket.

A szájat és orrot eltakaró maszk viselése mindenki számára kötelező (diákok, tanárok, nem pedagógus dolgozók, egyetemi hallgató, szülők, vendégek):
• a folyosókon a szünetekben mindenki számára egész nap kötelező az iskola épületének minden helyiségében
• A maszkot az étkezések és a testnevelés órák idején le lehet venni.
• A maszkviselés a tanárok számára is kötelező tanítási órákon éppúgy, mint a tanáriban és a szertárakban, ahol nem tudják tartani a távolságot vagy több osztály diákja van jelen az órán.
• tanórán páros vagy csoportos tevékenységek ideje alatt
• a könyvtárban mindig mindenkinek.
• Az iskolába való belépéskor mindenki hőmérsékletét megmérjük.

Maszkot mindenkinek hozni kell magával.
Kérjük a mosható maszkok rendszeres tisztítását, vagy az eldobható maszkok cseréjét. Legyen a diákok táskájában a maszk tárolására alkalmas tárgy (doboz, tartó, zacskó).

Testnevelés órák megtartása (öltözők használata):
A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren (udvar, iskolán kívül) szervezzük meg. Az órák során mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. A testnevelés órák időtartama 45 percnél rövidebb, így elkerüljük az öltözőben egymást váltó csoportok egyidejű tartózkodását (kivéve vizsgatanítások). A testnevelők órára lebontott, a járvány megelőzése szempontjából biztonságos programot dolgoznak ki.
Alsó tagozatban a tanulók, ha átöltöznek, a tanteremben öltözzenek át.
Az intézmény területén sportverseny nem szervezhető.
A kötelező tanulmányi időn túli sportrendezvényen való részvétel a szülő felelőssége.

Amennyiben a tantermekben nem tartható be a védőtávolság, maszk használata fokozottan javasolt!
A tanulók csak az oktatás ideje alatt lehetnek az iskola területén, annak végén az iskola területét el kell hagyniuk.
A szülők iskolakezdés előtt csak a bejáratig kísérhetik gyermekeiket, illetve a tanítási idő végén ott várják őket.
Étkezési díj fizetése esetén az udvaron kell várakozni. Az étkezési díj befizetését javasolt átutalással teljesíteni.

2. Rendezvények, tanórán kívüli programok
Osztálykirándulás szervezése nem megengedett.
Rendezvényeinket videófelvételekkel igyekszünk megoldani. A Gólyabál később kerül megrendezésre.
A fogadóórákat úgy szervezzük meg, hogy a szülőkkel előre időpontot egyeztetünk, a beszélgetést neten keresztül valósítjuk meg, személyes megjelenésre nincs lehetőség.

3. Higiéné biztosítása az épületben, takarítás, fertőtlenítés
Fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, napi többszöri fertőtlenítő takarítást végzünk, különös tekintettel a kézzel gyakran érintett felületekre: ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér), mosdók csaptelepei, WC lehúzók.

A természettudományos szaktantermekben a laboráns dolgozók segítéségével a gyakorlati használati eszközöket fertőtlenítjük (pl. kísérleti eszközök, mikroszkópok).

Mosdóhasználat után a kihelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítő folyékony szappannal kezet kell mosni.

A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók az első tanítási napon részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kaptak osztályfőnökeiktől.

Az ablakokat (az időjárástól függően nyitva tartjuk), hideg időjárás esetén hetesi felelős rendszerben megszervezzük a rendszeres szellőztetést a szünetekben az osztálytermekben, a tanórák alatt a folyosókon.

Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére, az ebédlő és a büfé előtti nagyobb tömörülések elkerülésére. Az ebédlő és a büfé előtt sorban állni csak távolságtartással lehet.

4. A tanulók hiányzása
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki maga vagy vele egy háztartásban élő hozzátartozója a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
Orvosilag igazolt allergiás betegek tüneteik mellett (köhögés/tüsszögés) is látogathatják az iskolát.

Az a gyermek, tanuló, egyetemi hallgató vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

5. Egyéb rendelkezések:
a. Egyéb délutáni foglalkozás csak abban az esetben tartható meg, ha biztosítható a 1,5 m védőtávolság.
b. Az iskola helyiségeit külső bérlő nem veheti igénybe.

 

Légrádiné Kőházi Timea
intézményvezető

Eger, 2020. szeptember 28.