Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum
Gimnáziumi képzésünkről
„Ezerarcú Eszterházy"

A gimnáziumi képzés több mint két évtizeddel ezelőtt kezdődött intézményünk jogelődjében, a „2-es gyakorlóban". Középiskolánk – immár a Barkóczy úton és a Bartók téri épületben is – a tanárképzést is szolgálja.

 

 

 

 

 

S hogy e rövid idő alatt milyen eredményeink születtek, ezt bizonyítja, hogy az ország összes gimnáziumát érintő rangsorban a hozzáadott értékben a második helyen áll. (A tanulók összetételéhez képest az átlagosnál magasabb a felsőoktatási felvételi eredmény.)
Iskolánk növekvő népszerűségét a gazdag választási lehetőség, a sok tagozat (áltanos, ének-zene, rajz, informatika, angol nyelv, fizika) megléte okozza, és az bizonyítja, hogy nem csak Egerből és környékéről, hanem egyre szélesebb beiratkozási területről érkeznek diákjaink, jelenleg öt megyéből.
A 4 évfolyamos képzés mellett a jó képességű, motivált, komoly tanulás iránt elkötelezett 6. osztályt befejező diákoknak - 2010 óta, hogy hat évfolyamos „kisgimnáziumi" képzést is beindítottunk. Ezekben a tehetséggondozó osztályokban emelt óraszámú idegennyelvi képzés folyik, melynek eredményeként diákjaink a 10. évfolyam végére középszintű érettségit illetve középfokú nyelvvizsgát tehetnek, tanulmányaik végére pedig eljuthatnak az emelt szintű idegen nyelv érettségiig. Már ez alatt a néhány év alatt is kiemelkedő képességű tanulók tűntek fel és értek el kiváló eredményeket a tanulmányi munkában és országos versenyeken. Emellett aktívan részt vesznek a közösségi munkában, az iskolai diákönkormányzat tevékenységében, a gimnáziumi énnekarban – és nem mellékes az sem, hogy sokan közülük a Nemzeti Bajnokságok legmagasabb osztályaiban folytatnak sporttevékenységet.
Sok ifjú művészpalánta jár az iskolába, akik zsenge koruk ellenére elhivatottságot éreznek a zene vagy a képzőművészetek iránt. Az ének-tagozatos képzésnél a gimnáziumi programhoz alapfokú művészeti oktatás kapcsolódik, ahol elsősorban az egyéni fejlesztésekre kerül a hangsúly. Zenei előképzettség nélkül is - a négy év tanulás és a kitartó szorgalom eredményeként - magas művészi színvonalat érnek el a diákok. Ezért hallani az épület szépen felújított ódon falai közt a délutáni órákban ének- és zongoraszót, kórusmuzsikát.
Az iskola csendesebb részén a rajzolásban (grafikában, festészetben, tűzzománcban, szobrászatban) elmélyült tagozatos gimnazisták és szakképzősök tevékenykednek délutánonként. Nekik a gimnázium a művészettörténet magas szintű oktatását, a különböző képzőművészeti technikák elsajátítását is biztosítja. Itt sem feltétel az ilyen irányú előtanulmány. Van olyan diák, aki megirigyelve a tagozat munkáját, inkább azon folytatja tanulmányait. Álljon itt egy idézet a beszámolójából: „Az új osztály egyszerűen nagyszerű! És hogy miért? Mert van bennünk valami közös, a rajz. Maga az Eszterházy Gimnázium épülete is nagyon tetszik. Csodálatos hangulatot árasztanak a folyosón megvilágított festmények."
Napjainkban mindenki számára alapvetően fontos az idegen nyelv és az informatika. Az angol nyelv tagozatos diákjaink 11.év végére – kellő szorgalommal – eljuthatnak és el is jutnak! a középszintű angol nyelvi érettségiig, nyelvvizsgáig, majd a tanulmányaik végén megcélozhatják az emelt szintű érettségit is. Az informatikát szívesen tanulóknak emelt szintű képzésben biztosítjuk a középszintű érettségire illetve az ECDL-vizsgára történő felkészítést, melyet szintén a második év végén tesznek le, kiváló eredménnyel. A fakultációt választó diákok pedig a programozás rejtelmeivel való megismerkedést követően nekivághatnak az emelt szintű érettséginek.
Új színfoltja a gimnáziumi képzési palettának a fizika tagozat megjelenése a 2014/2015-ös tanévtől. A fizika tanulása iránt elkötelezett tanulók a minden igényt kielégítő, modern természettudományos laborunkban teljesíthetik ki képességeiket és szerezhetnek alapos tudást a kísérletezés élményével színesítve.
Az általános képzés várja a mindenre nyitott diákokat, akik még nem döntöttek, milyen irányban szeretnék önmagukat leginkább fejleszteni. Ők a tagozaton tanulókkal együtt 11. osztályban dönthetnek arról, hogy milyen tantárgyakat választanak emelt szintű érettségi felkészítésre – mely lehetőséggel sokan (az országos átlagnál többen) élnek is.
Szerencsére a tantestület minden tagjára kijelenthető, hogy fogékony az innovációra.
Sok pályázaton veszünk részt – és kijelenthető, hogy sokszor nyerünk is, - ami azt jelenti, hogy lehetőségünk van arra, hogy tanulóink számára biztosítsuk a legmodernebb tanulási környezetet és infokommunikációs technikák használatát. Több olyan osztályunk is van, ahol a tanulók iPad-ek és tablet-ek segítségével dolgozhatnak a tanítási órákon.
Diákjaink sokirányú érdeklődését bizonyítja a különböző területeken elért sikerek szép száma. A magyar, történelem, művészettörténet OKTV-n elért helyezések, a komolyzenei koncertek felemelő hangulata, a kulturális események színvonala, a sporteredmények, a diákolimpiai szereplések.
Intézményünk számos Európai Unióhoz tartozó ország iskolájával épített ki különböző szintű kapcsolatot. Ezen együttműködések az idegen nyelvek fejlesztésén túl a művészeti képzést is jól szolgálják. Közös sportrendezvények fűzik még szorosabbra a kapcsolatokat. Felvidéki és erdélyi testvérkapcsolataink szakmai, pedagógiai tartalmukon túl a magyarság értékeinek megmaradását, fejlesztését és mind szélesebb megismerését is biztosítják.
Mindennapi életünkben meghatározó szerepet tölt be fenntartónk, az Eszterházy Károly Egyetem, tanszékeivel, oktatóival és hallgatóival kialakított munkakapcsolat, mind a napi tevékenységben, mind a gimnazisták pályaválasztásában. Az érettségi után tanulóink döntő többsége az egyetemeken, főiskolákon folytatja tanulmányait.
És hogy a válás milyen nehéz egy igazán szeretnivaló iskolától, azt az példázza, hogy a közösségi programokra az öregdiákok visszatérnek. Hogy milyen állandó programjaink vannak, amik egy iskolát élhetővé és közösségivé formálnak? Ha szigorú kronológiában nézzük, minden évfolyam életének megvan a programja, amelyre a tanévben végig készül azért, hogy azon az egész iskola jól érezze magát.
A 9. osztályosok gólyatábora , bemutatkozó műsora és a gólyaavatás - az esküvel - megmozgatja az összes tanulót. A 10. osztályosok a felelősek a farsang bállá varázslásáért, melyhez az elegáns környezet, a finom vacsora, a színvonalas nyitótánc előfeltétel. 11. osztályban a diákigazgatóságért folytatott egész éves küzdelem készteti nemes versengésre az osztályokat. Ezért szerencsés, hogy a diáknap csak áprilisban van, mert a versengők addig is változatos programokkal, meglepetésszerű eseményekkel keresik diáktársaik kegyét. A végzősök sok erőpróbája előtt a tán leginkább várt olaszországi egyhetes tanulmányút nyitja a szeptembert, ahonnan visszatérve készülhetnek a gombavatóra, az érettségire, a búcsúzásra. Fájó szívvel, de gazdag útravalóval mennek el, tudván, hogy mindig visszajöhetnek (sokan gyakorlaton levő tanártanoncként is) hisz mindenkinek kell egy hely, ahová tartozhat, egy hely, ami a Gyakorló.

 

 

Fejlesztési projektek