*public.site.jump_to_content*

„Tanulás tanítása” c. pályázat megvalósítása az EKKE GYAKORLÓBAN

NTP-INNOV-22-0144

 

 

                                                                           

 

A tanulás tanításának nagyon fontos szerepe van az iskolában, az élet minden területén. Diákjaink körében, a digitális világban is nagyon fontos, hogy sikeresen, hatékonyan tudjanak tanulni, információkat kiemelni, szelektálni. Ezen projekt célja, feladata az volt, hogy azoknak a tanulási módszereknek, szemléletmódnak játékos formában történő elsajátítása történjen meg, amelyek segítik a tanulókat tanulmányaik sikeres teljesítéséhez, ezzel együtt eredményes tanuláshoz vezesse őket. Mindezek mellett, a hatékony tanulás egyik fontos eleme a tanulókban kialakuló egészséges önbizalom, mely alapja az önismeret, önismereti technikák megismerése. A program megvalósulása során azt tapasztaltuk, hogy abban segítette a tanulókat, hogy a tanulással, kapcsolatos problémáikkal szembenézzenek, azokra megoldást keressenek. Pozitív, örömteli viszonyt alakítsanak ki önmagukkal, tanulási szokásaikkal. Gyorsabban, könnyebben készültek fel egy-egy versenyre, elmondásuk szerint megtalálták azokat a tanulási technikákat, amelyekkel hatékonyabban tudtak tanulni. Ennek alapja volt a kolléga által vezetett foglalkozás, ahol is megismerte tanulási szokásaikat, majd a tanulókat rávezette arra, hogyan tudja ő alkalmazni a mindennapokban. Az önismereti feladatokkal, játékokkal fejlődött önbecsülésük, önismeretük, magabiztosságuk. Fejlődött beszédtechnikájuk, melynek fejlesztése elősegíti a szóbeli kifejezőkészségük fejlődését, a szituációs gyakorlatok az előadói és kommunikációs készségük fejlődését. Mindez magabiztosabbá tette a gyerekeket, növelte önbizalmukat. A kis létszámú csoportban alkalmazott kooperatív technikákkal szociális és együttműködési készségük is fejlődött. Fontos, hogy a foglalkozások az élményszerzésre és ezáltal az élményszerű tanulás megélésére adnak lehetőséget. A tapasztalat azt mutatja, hogy ezekben a csoportokban a tanulási motiváció is erősödött.

A program eredménye egy Kisfüzet, melyben hasznos ötleteket kapnak pedagógus kollégák a tanulási technikák elsajátíttatásához. A füzet letölthető INNEN.