*public.site.jump_to_content*

Assisi Szent Ferenc lett iskolánk védőszentje

 

 

 

Assisi Szent Ferenc emléknapján iskolalelkészünk, Kovács József atya a Bazilikában ünnepi szentmise keretében áldotta meg Szent Ferenc képét. A népszerű rendalapító most már hivatalosan is védőszentünkké vált, és pártfogóként lesz jelen a mindennapjainkban.

 

Október 4-én intézményünk közössége szentmisén vett részt a Bazilikában, hogy védőszentjére emlékezzen. Mivel október a Szűzanya hónapja, az Üdvözlégy elimádkozásával hangoltuk a lelkünket az ünnepi szertartásra. Iskolalelkészünk, Kovács József atya a szentmise bevezető részében megáldotta Assisi Szent Ferenc képeit, melyek iskolánk mindkét épületének aulájában helyet kaptak. A szentbeszédben elhangzott, hogy Ferenc pápánk is az iránta érzett tiszteletből vette fel a nevét, holott a saját rendjében, a jezsuitáknál is találhatott ilyen nevű példaképet, mégpedig a spanyol Xavéri Szent Ferenc alakjában. Ő mégis Assisi Szent Ferenc életét, egyszerűségét, a szegények iránti elkötelezettségét tartotta követendő példának. Az állatok, a családok, a kereskedők, a környezetvédők és egész Olaszország védőszentje most már a Gyakorlóiskola pártfogója lett. 

Vajon miért érdemes nekünk is, a 21. században követnünk a népszerű középkori szent példáját, aki tömegeket vonzott? Mert ő képes volt hátat fordítani az anyagi biztonságnak, jólétnek, hogy a szegényeknek és Istennek szolgálhasson. Ez a függetlenség az anyagiaktól és emberi elvárásoktól, vagyis a szabadság hozta meg számára az igazi boldogságot. Meghallotta Isten hívását, mert csendet tudott teremteni maga körül és a lelkében. A mai világban nagyon nehéz megtalálni a csendünket, ezért is nehezebb meghallani Isten hangját. Szent Ferenc az evangélium sorait helyezte követői elé, és nem csupán szavakkal, hanem tettekkel valósította meg az evangéliumi szegénységet. Fontos, hogy mi is jótetteinkkel tegyünk tanúságot hitünkről és egymás iránti szeretetünkről. 

A szentmise végén a „Szent Ferenc nyomában” című rajzpályázatunk eredményeit is kihirdettük, és egy közös imával zártuk a szertartást.

Visszatérve iskolánkba izgalmas, tartalmas programokkal folytatódott védőszentünk emléknapja. 

 

„Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.

Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.

Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek.

Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre.
Amen.

(Assisi Szent Ferenc imája)

 

CS-P-E.