*public.site.jump_to_content*

Rendkívüli felvételi eljárás

 

 

 

A 20/2012. EMMI rendelet 43.§ 2. bekezdése és a 31/2023 (VIII.22) BM rendelet 2. számú melléklete szerint, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikuma rendkívüli felvételi eljárás keretében felvételit tart a következő 4 évfolyamos képzésünkre:

 

0002   4 évfolyamos kerettantervre épülő helyi tanterv, emelt szintű oktatás ének-zene tantárgyból
 

Első idegen nyelv az angol. Választható idegen nyelvek: német és francia.

Az ének-zene iránt elkötelezett tanulók emelt szintű képzést választhatnak, ahová a bekerülésnek nem feltétele a zeneiskolai vagy egyéb zenei előtanulmány vagy képzettség. Itt is, mint ahogy minden tagozatos képzésünkön, a tanulók a gimnáziumi program szerint haladnak.

A képzés jellegzetessége:

Az ének-zene tagozatot a zenei sokszínűség jellemzi. A tanulmányokban a klasszikus zeneelmélet és ének mellett nagy hangsúlyt kapnak a népzenei, a kortárs igényes populáris zene és a zenés színház elemei is.

 

Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított felvételi pontoknál kétszeres szorzóval figyelembe vett tárgyak: irodalom, matematika, történelem, angol nyelv, ének-zene, a többi megjelölt tárgy esetében egyszeres szorzóval számolunk.

 

Szóbeli felvételi: általános beszélgetés, mely nem tantárgyi tudást mér. Az ének-zene tagozatos képzésre jelentkezőknek alkalmassági vizsgán kell részt venniük az általános beszélgetés mellett.

 

Az alkalmassági vizsga anyaga:

A jelentkező egyéniségét tükröző két szabadon választott dal (népdal, klasszikus, pop, rock, musical stb.) előadása vagy hangszeres produkció bemutatása.

Az alkalmassági vizsga nem függ a zenei előtanulmányoktól, képzettségtől, hanem a jelentkező általános zenei készségeit és zene iránti elkötelezettségét méri fel.

 

Az alkalmassági vizsgán pontszám nem szerezhető, csak az alkalmas, illetve nem alkalmas minősítés. A nem alkalmas minősítésű tanuló az adott képzésre nem rangsorolható.


 

A rendkívüli felvételi eljárás ideje: 2024. május 16.  14:00 óra

 

Helye: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum Eger, Barkóczy utca 5.

 

A felvételi pontszám három részből tevődik össze:

1.      A központi írásbeli felvételi vizsga eredménye: maximum 100 pont.

2.      Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított pontok: maximum 50 pont.

Az egyes kódoknál meghatározott tantárgyak esetében az általános iskola 7. évfolyamának végén és a 8. évfolyam I. félévének végén kapott eredményeket vesszük figyelembe kétszeres szorzóval. További öt tantárgy (biológia, kémia, fizika, földrajz és egy szabadon választott tárgy) jegyeit egyszeres szorzóval számítjuk.

Az így maximálisan elérhető 150 pontot hárommal osztjuk, így kapjuk meg az általános iskolai tanulmányok eredményeiből a maximum 50 pontot.

3.      A szóbeli felvételin nyújtott teljesítmény: maximum 50 pont.

         0002.  tagozatkód esetén általános elbeszélgetés, mely nem tárgyi tudást mér.

A felvételin elérhető maximális pontszám 200 pont lehet.

 

Egyebek:

·         A szóbeli felvételi vizsgára a tanuló hozza magával az általános iskolai jegyeit.

·         A szóbeli felvételi vizsgára, ha a tanulónak van keresztlevele, hozza magával. A katolikus vallás mellett más felekezethez tartozó vagy kereszteletlen diákokat is várunk.

·         A felvétel és beiratkozás feltétele: a záró évfolyam eredményes teljesítése minden tantárgy tekintetében.

 

 

A mellékelt jelentkezési lapot a gim@uni-eszterhazy.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.

Határidő: 2024. május 15.

 

 

A nyomtatvány letölthető:

Jelentkezési lap