*public.site.jump_to_content*

Hitéleti hírek

2024. március 6.

Veled vagyunk Urunk keresztutadon!

Veled vagyunk Urunk keresztutadon!

Nagyböjt péntekjein keresztutat járnak a katolikus hívek, amely a templomokban, illetve a szabadtéren lévő tizennégy stáció előtti imádságból áll. A keresztúti ájtatosság elmélkedő imádság, amelyben fölidézzük Jézus fájdalommal teli útját halálra ítélésétől sírba tételéig. Az utat, amelynek minden szenvedését értünk emberekért, a mi üdvösségünkért vállalt.

2024. január 29.

Katolikus – református találkozó az ökumené jegyében

Katolikus – református találkozó az ökumené jegyében

Az ökumenizmus a keresztények egységre törekvését jelenti. Jézus mondja: "Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem." (János 17,21)

2023. december 5.

Advent 2023

Advent 2023

Az egyházi év az adventi idővel kezdődik, vagyis advent első vasárnapjával, mely az idén december 3-a.

2023. október 16.

Hitéleti programunk: Balázs-áldás a Barkóczy utcában

Épületünkben 2023. február 2-án csütörtökön délelőtt Kovács József iskolalelkészünk két gyertyával adott áldást a torokbetegség és minden más baj ellen Szent Balázs, a torokbajok elleni védőszent és az orvosok védőszentje (febr. 3.) napján.